Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 1. listopadu 2017 dochází ke změně názvu společnosti RUBENA a.s. na

Trelleborg Bohemia, a.s.

Veškeré ostatní skutečnosti zůstávají beze změny.

Tato změna obchodního názvu nemá žádný vliv na smlouvy a závazky dosud uzavřené.

Žádáme Vás, aby veškeré obchodní listiny byly od tohoto data vystavovány s novým názvem společnosti.

Těšíme se na další spolupráci.

Team Servisního skladu

 

 

Oficiální oznámení :