V případě dotazů k bezpečnostním listům gumárenských směsí, REACH a SVHC látkám se obracejte na Ing. Karla Bartoše na telefon +420 498 011 589 nebo email karel.bartos@trelleborg.com

Bezpečnostní listy