V případě dotazů k bezpečnostním listům gumárenských směsí, REACH a SVHC látkám se obracejte na Ing. Martina Mrověce na telefon +420 491 447 330 nebo email martin.mrovec@rubena.cz