Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Stiskem tlačítka "Potvrdit" zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí, aby firma Rubena, s.r.o. zpracovávala poskytnutá osobní data k marketingovým účelům. Tento souhlas zákazník uděluje až do odvolání. Dále svou registrací výslovně prohlašuje, že je seznámen se všemi právy a povinnostmi, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.