Přehled základních elastomerů

Elastomer je polymer, který se rychle vrací do přibližně původního tvaru a rozměrů, z nichž byl deformován poměrně malým napětím; za běžných podmínek je v kaučukovitém stavu.

K výrobě pryží jsou používány tyto základní kaučuky:
 
Označení                  Název základního kaučuku                       

AU polyester uretanový kaučuk
YAU termoplastický polyuretanový kaučuk
BR butadienový kaučuk
CR chloroprenový kaučuk
CSM  chlorsulfonovaný kaučuk
EPDM  polyetylen-propylenový kaučuk
FKM fluorkaučuk kaučuk
IIR izobutylen-izoprenový kaučuk
BIIR brombutyl kaučuk
CIIR chlorbutyl kaučuk
NBR nitrilový kaučuk
NR přírodní kaučuk
IR izoprenový syntetický kaučuk
SBR butadien-styrenový kaučuk
VMQ silikonový kaučuk
ECO epichlorhydrinový kaučuk
YEPM termoplastický etylen-propylenový kaučuk