V Náchodě má gumárenský průmysl dlouhou tradici. Již v roce 1908 začal Josef Kudrnáč s výrobou mazadel, ucpávek a osinko - pryžového zboží.
V roce 1923 přibral jako společníka Ing. Jaroslava Hakaufa, aby společně zahájili výrobu technické pryže a postupně dalších gumárenských výrobků.
V roce 1928 se cesty obou partnerů rozešly - Jaroslav Hakauf odešel do Hradce Králové a Kudrnáč v Náchodě zahájil výrobu veloplášťů a veloduší.
V roce 1929 firma Kudrnáč vyrobila první český autoplášť a autoduši.

Po druhé světové válce byla firma Kudrnáč přeměněna na národní podnik a v roce 1947 dostala nový název – RUBENA. O rok později byl v Náchodě založen gumárenský kombinát Rubena Náchod, který se spojil s hradeckou gumovkou a se strojírenským závodem v Předměřicích. O pět let později došlo k reorganizaci oboru a vznikla VHJ České závody gumárenské Náchod se závody ZZN Náchod, SNP Praha, Gumokov Hradec Králové, Osinek Kostelec nad Orlicí a Asbestos Zvěřínek.

V 60. letech se ve výrobě technické pryže začala používat vstřikolisová technologie a počátkem 70. let byla výroba automobilových pneumatik převedena z Náchoda do Otrokovic. V roce 1989 vznikl samostatný státní podnik RUBENA Náchod, o tři roky později byl přeměněn na akciovou společnost. Součástí ČGS a.s. se RUBENA Náchod stala v roce 1996.

V Hradci Králové je počátek gumárenství spojen se jménem rodiny Hakaufových. 25. srpna 1928 byla do obchodního rejstříku zapsána firma Veřejná obchodní společnost zaměřené na výrobu gumového zboží. Nová továrna slavnostně zahájila provoz 14. srpna 1929 a od roku 1930 nesla firma název Gumovka – Ing. Jaroslav Hakauf a synové. Během války zůstala výroba nepřerušena. Naneštěstí společenské a politické změny v Československu neumožnily rodině Hakaufových pokračovat v podnikání a po znárodnění firma připadla pod gumárenský kombinát Rubena Náchod. Samostatný národní podnik Gumokov Hradec Králové vznikl v roce 1953, kdy se vyčlenil z náchodské skupiny a byl přímo řízen Hlavní správou gumárenského průmyslu. V roce 1958 byl Gumokov začleněn do nově utvořené výrobně hospodářské jednotky České závody gumárenské a v této podobě fungoval až do roku 1990.

Koncem roku 1990 vznikla akciová společnost GUMOKOV, která byla zařazena do druhé vlny privatizace. Součástí ČGS a.s. se GUMOKOV stal v roce 1997. O dva roky později vznikla spojením s firmou RUBENA Náchod akciová společnost RUBENA Hradec Králové s provozy v Hradci Králové, v Náchodě a Velkém Poříčí a realizovala rozsáhlý investiční program „RUBENA 2007“, na který obdržela významné vládní investiční pobídky.

V roce 2016  Trelleborg úspěšně dokončil akvizici holdingu ČGS. RUBENA a.s. se tak stala součástí nadnárodní Švédské společnosti, která je předním světovým výrobcem v oboru průmyslových polymerových řešení, která izolují, tlumí a chrání kritické aplikace v náročných provozních podmínkách. O rok později pak došlo ke změně názvu společnosti z Rubena a.s. na Trelleborg Bohemia, a.s.

1. října 2021 byl kompletně dokončen prodej náchodské gumárenské společnosti Rubena, jejíž součástí jsou výrobní závody v Náchodě, Velkém Poříčí a Zlíně. Dosavadní vlastník, švédská společnost Trelleborg, se k tomuto kroku rozhodl počátkem roku 2020 z toho důvodu, že výrobkové portfolio Rubeny ne zcela odpovídalo nově přijaté strategii skupiny.

Po téměř rok trvajícím procesu se novým majitelem Rubeny stala česká investiční skupina Kaprain, vlastněná panem Karlem Pražákem. Kaprain se soustředí na průmysl, nemovitosti, finance a také sport a zábavu. V průmyslu se zaměřuje na chemii a telekomunikace.

V současnosti je Rubena největší evropský výrobce plášťů a duší na kola. Dále vyrábí technickou pryž, vlnovce vzduchového pružení, klínové řemeny, puky, těsnění, vaky a nádrže a gumárenské směsi. Při ročním obratu 1,5 miliardy korun zaměstnává tisíc pracovníků.