Skladování výrobků z pryže

Výrobky z pryže lze skladovat pouze za podmínek dodržení pokynů vyplývajících z ČSN 63 0001.
 
Informativní doba pro skladování výrobků z pryže je přímo závislá na druhu základního kaučuku použitého k výrobě dané pryže, doby skladování doporučené výrobcem uvádí následující tabulka.
 
Druh kaučuku                                      Informativní skladovací doba (roky)
AU, YAU  3
BR, NR, IR, IIR, BIIR, CIIR, SBR  5
CR, CSM, NBR, ECO  7
EPDM, FKM, VMQ, YEPM  10

Pokud je u pryže použita kombinace kaučuků, platí informativní doba skladování dle kaučuku s nejnižší dobou skladování.