Aktulání Všeobecné prodejní podmínky najdete vždy na  :   https://www.rubena.eu/cz/obchod/vseobecne-prodejni-podminky/