Aktulání Všeobecné prodejní podmínky najdete vždy na  :   https://www.rubena.eu/cz/o-nas/obchod/vseobecne-obchodni-podminky-rubena-nachod/